Elk bezoek aan en gebruik van de website (www.info.sparkspot.be of www.sparkspot.be) (hierna: de “Website”) is onderworpen aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden en aan de Privacyverklaring. Door het gebruik van de Website, ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden en bepalingen. 

Disclaimer (‘Exoneratie’) 

Inhoud van de Website: De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. SparkSpot streeft ernaar om de informatie up-to-date en accuraat te houden, maar garandeert niet dat de informatie volledig, nauwkeurig of actueel is. 

Geen advies: De inhoud van de Website vormt geen juridisch, financieel, medisch of professioneel advies. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde professional voor specifiek advies. 

Externe links: De Website kan links naar externe websites bevatten. SparkSpot is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze links. 

Aansprakelijkheid: SparkSpot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van de Website. 

Intellectuele eigendom 

De Website en haar inhoud (waaronder tekst, foto’s, logo’s, weblinks, enzovoort) worden beschermd door het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten, die SparkSpot en/of derden toebehoren. De gebruiker dient zich te onthouden van schendingen van deze rechten. Zo is het de gebruiker zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegelaten de inhoud te reproduceren voor ander dan persoonlijk gebruik. 

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht 

De rechtbanken te Brugge zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die uit het gebruik van de Website mochten voortvloeien. Het Belgisch recht is toepasselijk. 

Wijzigingen: 

SparkSpot behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website en deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Spark-Host
worden?
Samen maken we het beste van je beschikbare parkeermogelijkheden.

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Belgische Kust